LietuviškaiIeškoti
 
VšĮ Ukmergės ligoninė,
Vytauto g. 105, LT-20184, Ukmergė;
Lietuva Tel.: vyr. gyd. (340) 65299,vyr.gyd.pav.medicinai (340) 65298, vyr.slaugos administratorė (340) 65193, vyr. buhalterė (340) 65240
Telefaksas (340) 65092;
El. paštas: administracija@uklig.lt
 

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos

Sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, yra mokamos, kai:
  • asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra išvardytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo apmokėjimo tvarkos" (Žin., 1999, Nr. 67-2175) patvirtintame mokamų paslaugų sąraše;
  • pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimo, pats kreipiasi į ligoninę. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
  • paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;
  • pacientas (nuolatinis šalies gyventojas) yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į ligoninę dėl paslaugų suteikimo, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, teikiamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
Paslaugos teikiamos užsienio piliečiams (išskyrus būtinosios pagalbos paslaugas, teikiamas nuolatinio gyventojo statusą turintiems asmenims ir Europos Sąjungos šalių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinantį dokumentą: E kortelę, formą E111, E106, E121), jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, yra mokamos.
Ligoninėje, pacientui pageidaujant ir esant galimybei gali būti teikiamos ir kitos mokamos paslaugos - transporto, ryšių, kopijavimo ir kt.
Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas ligoninėje, moka:
  • patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
  • savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

Ligoninė teikia informaciją pacientams apie mokamų paslaugų rūšis, jų teikimo mastą ir bazines kainas.

Daugiau informacijos žr.www.vlk.lt