Nemokamos paslaugos

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO VšĮ UKMERGĖS LIGONINĖJE SĄLYGOS

Nemokamų (valstybės laiduojamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygos:

1. Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu paciento kreipimasis dėl nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų gavimo į Ukmergės ligoninę, pateikus pirminės sveikatos priežiūros gydytojo siuntimą.

2. Paciento kreipimasis dėl būtinosios medicinos pagalbos, kuri teikiama visiems LR nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti sveikatos draudimu. Būtinoji medicinos pagalba teikiama ir Europos sąjungos piliečiams (turėti Europos sveikatos draudimo kortelę ir tapatybę patvirtinantį dokumentą). Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

 

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS

1. Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba. Jos teikimo tvarką bei mastą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas.

2. Stacionarinė ir ambulatorinė diagnostika bei gydymas pagal patvirtintas metodikas (protokolus) ir technologijas.

3. Slauga, sergančių pacientų fizinė, psichinė ir socialinė priežiūra.

4. Žmogaus kraujo ir jo produktų transfuzija laikantis įstatymo nuostatų.

5. Medicininė reabilitacija, organizuojama LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme nustatyta tvarka.

6. Dietinis maitinimas stacionarinio gydymo metu pagal Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo patvirtintas normas.

7. Iš PSDF biudžeto kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas ir išrašymas LR sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

8. Laikinojo nedarbingumo ekspertizė LR sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo  ministrų nustatyta tvarka.