Vaistų reklamuotojų vizitų registras

Įsakymas dėl vaistinių preparatų reklamos ir reklamuotojų vizitų tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos lentelė

Vizito data ir laikas (Metai-mėnesis-diena, val:min): 
 
Reklamos subjekto ar farmacinės įmonės pavadinimas: 
 
Reklamos, įmonės atstovo vardas, pavardė, darbovietė, darbo pažymėjimo išdavimo data ir numeris: 
 
Vizito tikslas (numatomi reklamuoti vaistai): 
 
Su kokiu gydytoju (specialistu) siekiama susitikti: