LietuviškaiIeškoti
 
VšĮ Ukmergės ligoninė,
Vytauto g. 105, LT-20184, Ukmergė;
Lietuva Tel.: vyr. gyd. (340) 65299,vyr.gyd.pav.medicinai (340) 65298, vyr.slaugos administratorė (340) 65193, vyr. buhalterė (340) 65240
Telefaksas (340) 65092;
El. paštas: administracija@uklig.lt
 

Skelbiamas viešas nuomos konkursas išnuomoti Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančias negyvenamas patalpas

„VšĮ Ukmergės ligoninė skelbia viešą nuomos konkursą išnuomoti patikėjimo teise valdomas, Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančias negyvenamas patalpas, esančias Ukmergės m., Vytauto g. 105:

1. pastate 1D3p, registro Nr.44/1299976, pastato unikalus Nr.8196-7000-5010. Nuomojamos patalpos pažymėtos plane: 1-11, 1-12, 1-13, bendras plotas 61,06 m2.

Patalpų paskirtis - maitinimo paslaugų teikimas (kavinė). Nuomos trukmė 10 metų.

Minimalus pradinis nuompinigių dydis mėnesiui - 1,21 Eur ir PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas) už 1 m2, nustatytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr.7-28 „Dėl leidimo nuomoti patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą".

Patalpos išnuomojamos be kavinės veiklai vykdyti reikalingos įrangos ir baldų.

Patalpos išnuomojamos viešajam maitinimui organizuoti be kepimo, virimo  ir kitų panašių įrenginių naudojimo. Nuomininkas patalpas privalo naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos, sanitarinių, atliekų tvarkymo ir kitų, su vykdoma veikla susijusių teisės aktų reikalavimų. Nuomininkas savo lėšomis privalo įsirengti išsinuomotas patalpas, prieš tai iš anksto suderinęs su ligoninės ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsakingais darbuotojais.

Konkurso dalyviai turi užtikrinti, kad nuomojamose patalpose (kavinėje), organizuojant ligoninės lankytojų bei darbuotojų maitinimą, bus pateikiami:  šaltieji patiekalai, konditerijos gaminiai, gaivieji gėrimai, išskyrus alkoholinius gėrimus, karštieji gėrimai (kava, arbata ir kt.).

2. pastate 5G1p, registro Nr.44/1299976, pastato unikalus Nr.8196-7000-5085. Nuomojamos patalpos pažymėtos plane: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, bendras plotas 143,23 m2.

Patalpų paskirtis - garažų, sandėliavimo. Nuomos trukmė 10 metų.

Minimalus pradinis nuompinigių dydis mėnesiui - 0,59 Eur ir PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas) už 1 m2, nustatytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016-08-26 sprendimu Nr.7-219 „Dėl leidimo nuomoti VšĮ Ukmergės ligoninei patikėjimo teise priklausantį nekilnojamąjį turtą".

3. pastate 1D3p, registro Nr.44/1299976, pastato unikalus Nr.8196-7000-5010. Nuomojamos patalpos pažymėtos plane: 1-69, 1-70, bendras plotas 23,95 m2.

Patalpų paskirtis - prekybos, paslaugų teikimas. Nuomos trukmė 10 metų.

Minimalus pradinis nuompinigių dydis mėnesiui - 1,21 Eur ir PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas) už 1 m2, nustatytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr.7-28 „Dėl leidimo nuomoti patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą".

Patalpos išnuomojamos be įrangos ir baldų.

 

4. pastate 3D1p, registro Nr.44/1299976, pastato unikalus Nr.8196-7000-5030. Nuomojamos patalpos pažymėtos plane: 1-5, 1-7, 1-8, bendras plotas 30,6 m2.

Patalpų paskirtis - ritualinių paslaugų teikimas . Nuomos trukmė 10 metų.

Minimalus pradinis nuompinigių dydis mėnesiui - 2,22 Eur ir PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas) už 1 m2, nustatytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr.7-28 „Dėl leidimo nuomoti patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą".

Turto nuomos konkurso organizavimo išlaidas padengia nuomotojas.

Nuomininkams bendruoju atveju perduodamos pareigos ir atsakomybė už:

-          statinio techninę priežiūrą pagal STR 01.12.07:2004 reikalavimus;

-          higienos, saugos ir sveikatos, priešgaisrinių, aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo ir kitų, su vykdoma veikla susijusių teisės aktų reikalavimų vykdymą;

-          paprastojo remonto darbų atlikimą, elektros, vandentiekio, nuotekų tinklų ir kt. sistemų remontą bei avarijų ir sutrikimų šalinimą.

-          Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį privalės mokėti mokesčius už vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas.             

Prašymai dalyvauti nuomos konkurse pateikiami iki 2017 m. kovo mėn. 31 d. 1000 val. į VšĮ Ukmergės ligoninės vyr. buhalterės pavaduotojos V.Požerskienės kabinetą administracijos darbo laiku.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse arba jų įgalioti atstovai dokumentus pateikia užklijuotame ir antspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „turto nuomos konkursui".

Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar  jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono Nr., banko pavadinimas, adresas ir kodas, sąskaitos Nr.

2. Siūlomas nuompinigių dydis (Eur už 1m2 ir už visą plotą per mėnesį).

3. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų kopija, patvirtinti antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

               4.Oficialių dokumentų kopijas, patvirtinančias, kad konkurso dalyvis atitinka teisės aktų reikalavimus ir turi teisę užsiimti atitinkama veikla, patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

5. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

6. Banko įstaigos išduotas dokumentas apie sumokėtą pradinį 3 mėnesių nuompinigių įnašą į VšĮ Ukmergės ligoninės sąskaitą, įmonės kodas 182935350, a.s. LT75 7300 0100 0260 3253 AB bankas „Swedbank", kodas 73000.

7. Banko sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris, banko pavadinimas, adresas ir kodas.

Konkursas įvyks 2017 m. kovo 31 d. 1100 val. VšĮ Ukmergės ligoninės administracijos patalpose (I a. salėje) Vytauto g. 105, Ukmergė.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 340) 65240, 8-674-24048".

 
Atgal i sarašą