Klinikinės diagnostikos laboratorijos skyrius

Klinikinės diagnostikos laboratorijos skyrius (toliau KDL skyrius) yra VšĮ Ukmergė ligoninė struktūrinis padalinys, kurio uždavinius ir funkcijas nustato ligoninės vyr.gydytojo patvirtinti skyriaus nuostatai. Svarbiausias skyriaus uždavinys yra kokybiškai atlikti laboratorinius tyrimus. Tel. 8 (340) 65032
KDL skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, laikosi galiojančių teisės aktų, taip pat reikalavimų, reglamentuojančių laboratorijos veiklą.
 • Pirmasis atestavimo pažymėjimas laboratorijai, kaip Ukmergės rajono centrinės ligoninės padaliniui, buvo išduotas 1996 m. liepos mėnesį. Juo buvo pripažinta, jog laboratorija atitinka nustatytus reikalavimus ir turi teisę atlikti nurodytus tyrimus.
 • Nuo 1997 m. spalio mėn. KDL skyrius tęsia veiklą reorganizavimo būdu įsteigtoje Viešojoje įstaigoje Ukmergė ligoninė kaip struktūrinis padalinys, be vidinių organizacinių pertvarkymų - tose pačiose patalpose, esant tam pačiam darbuotojų skaičiui, atliekant tas pačias funkcijas.
 • 2002 m. KDL skyrius peratestuotas ir jam 2002 m. lapkričio 14 d. išduotas atestavimo pažymėjimas Nr.152, kuris patvirtina laboratorijos atitikimą reikalavimams ir jo teisę atlikti medicininius laboratorinius tyrimus: klinikinius, hematologinius, imuninius ir biocheminius.
 • 2005 m. KDL skyriaus veikloje įvyko pokyčiai. Sumažintas klinikos laborantų skaičius, skyrius perkeltas į kitas patalpas. Laboratorija atestuota 2005 m. gruodžio 28 d. (pažymėjimo Nr.10).
Didžiausią dalį tyrimų KDL skyrius atlieka Ukmergės ligoninė vidaus užsakovams, tai 9 stacionaro skyriai.
 
Išoriniai tyrimų užsakovai, tai Ukmergės PSP centras, privačių šeimos gydytojų kabinetai, UAB „Nefrologų pagalba" ir kt. Su šiais užsakovais yra sudarytos sutartys, kurių vykdymas pavestas KDL skyriui. Dėl tyrimų, kurių neatlieka KDL skyrius, VšĮ Ukmergės ligoninė yra sudariusi sutartis su šiais pagrindiniais rangovais: Nacionaliniu visuomenės sveikatos tyrimų centru, Vilniaus universiteto Santariškių ligoninės laboratorija, UAB „ENDEMIK", Teismo medicinos institutu.

Klinikinės diagnostikos laboratorijos skyriaus politika - teikti kokybiškas, teisės aktų keliamus reikalavimus atitinkančias laboratorinės diagnostikos paslaugas, kuo geriau patenkinant pacientų ir užsakovų poreikius, garantuojant greitą ištyrimą, rezultatų pateikimą, tinkamą interpretavimą ir sveikatos priežiūros specialistų bei pacientų konsultavimą.

Mūsų skyriaus kokybiškos paslaugos, tai itin svarbi Ukmergės ligoninė kolektyvo bendro darbo dalis, teikiant gyventojams saugią, prieinamą ir savalaikę sveikatos priežiūrą.

KDL skyriuje ambulatorinių pacientų tyrimai priimami kasdien nuo 700 iki 1400 val., išskyrus švenčių ir poilsio dienas.

Stacionaro pacientus ir priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius KDL skyrius aptarnauja ištisą parą.

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS SKYRIUJE VISĄ PARĄ ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS
 1. Hematologinis kraujo tyrimas automatizuotu būdu (leukocitai, hemoglobinas, eritrocitai, hematokritas, trombocitai, limfocitai, vidurinės ląstelės, granulocitai, vidutinė eritrocitų apimtis, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija, eritrocitų pasiskirstymas pagal dydį, vidutinė trombocitų apimtis, trombocitų pasiskirstymas pagal dydį).
 2. Eritrocitų nusėdimo greitis.
 3. Standartizuotas kraujavimo laikas.
 4. Bendras šlapimo tyrimas ir mikroskopija.
 5. Slaptas kraujavimas.
 6. Smegenų skysčio tyrimas.
 7. Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir Rezus faktoriaus nustatymas.
 8. Kraujo suderinamumo mėginys, imuniniai antieritrocitiniai antikūnai.
 9. C reaktyvus baltymas.
 10. Troponinas T.
 11. Šlapalas.
 12. Amilazė.
 13. Gliukozė.
 14. Bendras bilirubinas.
 15. Kalis, natris, chloras, jonizuotas kalcis.
 16. Rūgščių-šarmų pusiausvyra.
 17. Protrombino aktyvumas.
 18. Aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas.
 19. Fibrinogenas.
 20. D dimerai.
 21. Alkoholio kiekio nustatymas iškvėpiamame ore.
 22. Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime.
 23. Rota viruso nustatymas išmatose.
 24. proBNP.

Laboratorijos personalas

 • laboratorijos skyriaus vedėja Dalia Kralikevičienė
 • vyresnioji klinikos laborantė
 • laboratorijos gydytoja
 • medicinos biologai - 2
 • klinikos laborantai - 10
 • pagalbiniai laboratorijos darbuotojai - 2
 • ūkio reikalų tvarkytoja.

Biocheminiai tyrimai (t.y. angliavandenių, baltymų, riebalų, pigmentų, fermentų, mineralinių medžiagą apykaitos, kraujo krešėjimo sistemos tyrimai).

Darbo tvarka: Rytiniai tyrimai (priimti iki 1400 val.) atliekami iki 1500 val. ir grąžinami užsakovui, skubos tvarka (cito) tyrimai atliekami 1 valandos laikotarpyje.

Visas laboratorijos darbo procesas, t.y. nuo gydytojo paskyrimo atlikti tyrimus iki tyrimų rezultatų įteikimo užsakovui skirstomas į 3 etapus:

 • Preanalizinis
 • Analizinis
 • Poanalizinis
 • PREANALIZINIS:

Iki ėminio pristatymo į laboratoriją. Preanalizinio etapo metu įtakos tyrimų rezultatams gali turėti:

Objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai.
Objektyvūs - amžius, rasė, lytis, nėštumas ir kt.
Subjektyvūs - mityba, kofeinas, alkoholis, stresas, medicininės procedūros, medikamentų poveikis, paros laiko įtaka ir kt).

Priedas Nr.2

ĖMINIO PAĖMIMO KOKYBĖ

Atliekant biocheminius tyrimus reikia būti nevalgius, kraują priduoti ryte 7-10 val.
Iki tyrimo nevartoti alkoholio, nerūkyti, negerti vaistų. Nerekomenduojama atlikti tyrimą po fizioterapijos ir rentgeno procedūrų.

Atliekant hematologinį tyrimą (kraujo tyrimą) rekomenduojama būti nevalgius, priduoti tyrimus ryte 7-10 val.
Nerekomenduojama atlikti tyrimą po fizioterapijos ir rentgeno procedūrų ar fizinio krūvio.

Šlapimo tyrimui priduodamas rytinis šlapimas (apsiplovus). Į švarų, sausą indelį. Tyrimui imama vidurinė šlapimo porcija. Rytinio šlapimo tyrimas daugiau informatyvus.

Skreplių tyrimui atlikti būtina ryte nevalgius išskalauti burną vandeniu, atkosėti į vienkartinį užsukamą indą.

Kaprologiniam išmatų tyrimui pristatyti į laboratoriją išmatų po tuštinimosi (iš kelių vietų) stikliniame, uždarytame indelyje. Jei išmatose yra parazitų ar jų dalis, jas taip pat pristatyti uždarame inde. Negalima tirti išmatų po klizmų, gydymo žvakutėmis, patartina prieš tyrimą nevalgyti mėsos, žuvies, žalių daržovių, pomidorų, vartoti salicilatų.

Žinotina - tyrimų kokybė priklauso nuo jūsų pačių. Jei tyrimams pasiruošite pagal mūsų rekomendacijas, sumažės tyrimų kartojimas.

ANALIZINIS ETAPAS.
Visos skyriuje naudojamos tyrimų atlikimo metodikos yra įteisintos, nestandartinių metodų nėra. Metodikos paruoštos, remiantis gamintojo instrukcijomis ir metodiniais nurodymais, patvirtintais ligoninės vyr.gydytojo. Visi tyrimai laboratorijoje atliekami griežtai laikantis metodikų. Metodikų nesilaikymas ar modifikavimas draudžiamas ir vertiname, kaip neatitiktis.

▲ POANALIZINIS ETAPAS.
Šiuo metu vykdoma rezultatų analizė, duomenų vertinimas bei pateikimas tyrimą skyrusiems gydytojams (užsakovams), registravimas į žurnalus, mėginių saugojimas.