Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Tel.8 34065046

Veikia nuo 2004-04-01.
83 lovos, iš jų 5 lovos paliatyviosios pagalbos. Nuo 2016 metų atsidarė naujas skyriaus padalinys buvusio chirurginio skyriaus patalpose. Dirba vidaus ligų gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojos, slaugytojų padėjėjos, socialinė darbuotoja, psichologė, taip pat konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja.

Skyriaus vedėjas gydytojas Valdemaras Macionis.Skyriuje yra teikiamos stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos po gydymosi namuose, kai ambulatorinė pagalba tampa neefektyvi ir po gydymo stacionare, kai būtina pratęsti palaikomąjį gydymą ir slaugą. Teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos.

Skyriuje yra visa būtina šiuolaikinė slaugos ir palaikomojo gydymo įranga. Gydymo ir slaugos procedūras visą parą atlieka reikiamą kvalifikaciją ir darbo patirtį turinčios bendrosios praktikos slaugytojos. Atsižvelgiant į ligos diagnozę, pacientams taikoma kineziterapija, ergoteraoija, masažas, suteikiama socialinio darbuotojo, psichologo, paslaugos. Skyriaus pacientams atliekamos sveikatą atstatančios procedūros.


Gydymosi laikotarpiu skyriuje pacientams nemokamos specialiesiems poreikiams skirtos išmokos: išmokos nuolatinei slaugai, nuolatinei priežiūrai ir transporto išlaidų kompensacijos.

Į skyrių pacientai atsiunčiami iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar su šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo siuntimu.
Stacionarinio gydymo kriterijų sąrašas yra patvirtintas SAM įsakymu.

Paciento guldymą į skyrių iš anksto registruoja atsakingas asmuo. Apie paguldymo į skyrių datą kontaktiniu telefonu iš anksto pranešama pacientui ar jo įstatyminiam atstovui.

Ligoniai taip pat atsiunčiami iš Kauno ar Vilniaus III-čio lygio universitetinių tęsti palaikomąjį gydymą.

Pirmenybė guldymui į skyrių suteikiama:

  1. Ukmergės ligoninės stacionaro skyriuose gydomiems ligoniams.
  2. Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams, kuriems reikalingas nuolatinis gydymas injekcijomis, narkotiniais analgetikais.
  3. Pacientams su lėtiniu kvėpavimo nepakankamumu, kai reikalinga pastovi deguonies terapija.
  4. Pacientams, kuriems reikalingas zondinis, enterinis ir parenterinis maitinimas.


Tais atvejais, kai pacientas yra išnaudojęs 120 kalendorinių dienų per metus gulėjimo trukmę, arba pacientas neatitinka sveikatos apsaugos ministro įsakyme nustatytų hospitalizavimo kriterijų, skyriuje galima pasinaudoti mokamomis paslaugomis.