LietuviškaiIeškoti
 
VšĮ Ukmergės ligoninė,
Vytauto g. 105, LT-20184, Ukmergė;
Lietuva Tel.: vyr. gyd. (340) 65299,vyr.gyd.pav.medicinai (340) 65298, vyr.slaugos administratorė (340) 65193, vyr. buhalterė (340) 65240
Telefaksas (340) 65092;
El. paštas: administracija@uklig.lt
 

Projektai

Informacinis pranešimas

2012 m. spalio 25 d.

 

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas"

 

VšĮ Ukmergės ligoninė baigė įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas" Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-01-057. Bendra projekto vertė: 3.891.622,00 lt. Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m. rugsėjo 20 d., projekto pabaiga - 2012 m. rugsėjo 28 d.

Projekto bendrasis tikslas - didinti VšĮ Ukmergės ligoninės energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą.

Projektas „Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas" įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu".

Projekto įgyvendinimo metu buvo pakeisti langai, lauko durys, apšiltintos sienos bei pakeista stogų danga, atliktas šildymo sistemos ir šildymo punktų kapitalinis remontas, taip pat atnaujintos apšvietimo ir elektros instaliacijos. Visa tai, leis sumažinti energijos sunaudojimą, išlaidas šildymui, pagerins pastato estetinę išvaizdą bei pailgins pastato konstrukcijų ilgaamžiškumą.

Planuojama, kad įgyvendinto projekto dėka bus sutaupyta 1,26 GWh energijos per metus. Po projekto įgyvendinimo pasiekti rezultatai padės sukurti VšĮ Ukmergės ligoninės pacientams ir darbuotojams optimalias mikroklimato ir higienos sąlygas patalpose, bus užtikrintos kokybiškos pacientų aptarnavimo ir ligoninės darbuotojų darbo sąlygos.

ESF PROJEKTAS „AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR STACIONARINIŲ PASLAUGŲ OPTIMIZAVIMAS VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖJE"

Praėjusių metų rugpjūtį VšĮ Ukmergės ligoninė pradėjo vykdyti ir įgyvendinti projektą „Ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Ukmergės ligoninėje". Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, jam skiriamos ir nacionalinio finansavimo - valstybės biudžeto - lėšos. Jo sąmatinė vertė - beveik 4,6 mln. litų.

Projekto tikslas - modernizuoti Ukmergės ligoninės infrastruktūrą, gerinti antrinio lygio ambulatorinių, dienos chirurgijos ir skubios pagalbos paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Įsigijo naują automobilį

Įgyvendindama šį projektą, VšĮ Ukmergės ligoninė už pusę sumos - daugiau kaip du milijonus litų, įsigys medicininės įrangos, už du milijonus litų atliks rekonstrukcijos darbus. Projekto dėka Priėmimo-skubios pagalbos skyriui nupirktas greitosios medicinos pagalbos automobilis (A tipo) su visa būtina medicinos įranga. Jame - funkciniai neštuvai su diržais, skirti ligonio transportavimui, gyvybinių funkcijų monitorius, deguonies balionas su reduktoriumi, gleivių siurblys, oro kondicionierius. Salone - trys kėdės, skirtos ne tik medicinos personalui, bet ir ligonį lydintiems artimiesiems. Vežant sunkios būklės ligonius, automobilyje galima stebėti širdies veiklą, atlikti kardiogramą, įsotinimą deguonimi ir kitas gyvybei svarbias funkcijas. Greitosios medicininės pagalbos automobilis, kainavęs 170 tūkstančių litų, jau rieda Ukmergės gatvėmis.

Derina projektą

Rekonstrukcijos darbai vyks Ukmergės ligoninės Konsultacijų poliklinikoje, Dienos chirurgijos, Priėmimo-skubios pagalbos bei Ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyriuose. Projektu siekiama užtikrinti kokybiškas, prieinamas ambulatorines bei stacionarines paslaugas Ukmergės ligoninės pacientams, pagerinti darbo sąlygas personalui. Jau parengtas rekonstrukcijos darbų techninis projektas, atlikta jo ekspertizė. Šiuo metu ruošiama medžiaga rekonstrukcijos darbų pirkimui.

Patalpos išgražės

Minėtose patalpose numatyta pakeisti elektros instaliaciją, senus langus, įvesti informacinių technologijų tinklus. Bus keičiama grindų danga, dažomos sienos. Konsultacijų poliklinikoje pacientams bus įrengtas naujas liftas. Ambulatorinės reabilitacijos patalpos, kurių plotas yra net 244 kvadratiniai metrai, žiemą nebuvo naudojamos, kadangi ten - labai šalta. Dabar numatyta visiška šių patalpų rekonstrukcija bei stogo šiltinimas. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos poskyryje planuojama įrengti vertikalią vonią stuburo ligomis sergantiems ligoniams. Bus įsigyta ir povandeninio masažo vonių. Kokybiškoms medicininės reabilitacijos paslaugoms teikti bus nupirktas dviratis-ergometras, žemo ir vidutinio dažnio elektroterapijos, kombinuotas elektroterapijos, ultragarsinės terapijos, magnetoterapijos ir kiti aparatai. Daug naujos įrangos bus skirta Dienos chirurgijos poskyriui. Planuojama įsigyti videolaparaskopą, skirtą chirurginėms operacijoms atlikti, instrumentų rinkinį laparoskopinėms operacijoms, operacinį stalą, operacinį šviestuvą, anestezijos aparatą, chirurginių instrumentų rinkinį, funkcinę lovą su čiužiniu, gyvybinių funkcijų monitorių, defibriliatorių, instrumentų plovimo mašiną ir kitką. Bus visiškai sutvarkyta operacinė.

Perka medicininę įrangą

Priėmimo-skubios pagalbos skyriui numatoma skirti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą, bus nupirktas defibriliatorius, gyvybinių funkcijų monitorius. Prie šio skyriaus bus įrengta trijų vietų stebėjimo palata, į šią palatą bus guldomi tie ligoniai, kuriuos rizikinga išleisti į namus. Jiems bus skiriama lova, atliekama pakartotinė apžiūra bei tyrimai. VšĮ Ukmergės ligoninė, įgyvendindama projektą „Ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Ukmergės ligoninėje", šiuo metu vykdo atvirą konkursą, kurio metu įsigys rentgenodiagnostikos aparatą. Projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2011 metų liepos mėnesio. Tikimasi, jog pagerinus antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, Dienos chirurgijos ir Priėmimo-skubios pagalbos skyrių teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, šiomis paslaugomis pasinaudos per penkiolika tūkstančių pacientų per metus.

ESF PROJEKTAS „VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ MAŽINIMO, MODERNIZUOJANT IR OPTIMIZUOJANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS INFRASTRUKTŪRĄ BEI TEIKIAMAS PASLAUGAS PROJEKTAS"

Įgyvendinus projektą, stacionarinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas pagerės apie 7000 pacientų.

Per metus dėl širdies ir kraujagyslių ligų į VšĮ Ukmergės ligoninės gydytojus kreipiasi vidutiniškai virš 6710 gyventojų, iš jų į kardiologus apie 4500 gyventojų, į neurologus - virš 2000, į vidaus ligų gydytojus - apie 100 ir endokrinologus - virš 110 gyventojų. Šio ligų profilio pacientams per metus atliekama virš 4500 echokardioskopinių tyrimų, užrašoma virš 12 500 elektrokardiogramų, atliekama apie 1000 veloergometrijos mėginių, apie 150 neinvazinių (Holter) EKG monitoravimų, virš 2200 pacientų gydoma stacionare.

Įgyvendinusi projektą, Ukmergės ligoninė taps modernia, turinčia šiuolaikinei regioninei ligoninei būtinas medicinos technologijas, bus žymiai patrauklesnė savo infrastruktūra ir prieinamesnė Ukmergės bei gretimų rajonų gyventojams.

Paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo tikslai bus įgyvendinti šiomis kryptimis:

 1.      Specializuotų širdies ir kraujagyslių ligų gydymo paslaugų optimizavimas.

Teikiamų paslaugų apimtis geriau atitiks rajono ir apskrities gyventojų poreikius, nes įstaigos žmogiškieji ir materialiniai ištekliai bus paskirstyti optimaliau, jie bus labiau susieti su paslaugų poreikiu.

Įstaiga taikys paslaugų kiekio ir kokybės rodiklių stebėseną, kaip vieną iš įstaigoje įgyvendinamų paslaugų kokybės gerinimo priemonių. Per stebėseną bus analizuojama ir vertinama paslaugų atitiktis gyventojų poreikiams, analizės duomenys bus panaudojami įstaigos struktūrai optimizuoti, racionaliau naudoti lovų fondą, tinkamiau paskirstyti aukštos kvalifikacijos specialistų darbo krūvius.

  2.      Paslaugų modernizavimas.

Įgyvendinus projektą bus įsigyta naujos medicinos įrangos (II klasės echokardiografijos aparatas, 2 elektrokardiografai, 2 defibriliatoriai, analizatorius, pulsinio doplerio aparatas, ilgalaikės EKG analizės ir sekimo įrenginiai, veloergometrijos kompleksas, 2 gyvybinių funkcijų  monitoriai).

Moderni šiuolaikiška įranga sudarys prielaidas sutrumpinti pacientų ištyrimo ir diagnozės nustatymo laiką, mažinti stacionarinio gydymo trukmę, mažinti eiles pas gydytojus specialistus laukiant ambulatorinės pagalbos. Išsiplės galimybės įdiegti naujas šiuolaikines technologijas, taikyti naujas diagnostines ir gydymo metodikas, pacientai gaus specializuotas konsultacijas ir reikiamą gydymą vienoje įstaigoje.

Atnaujinus paslaugų infrastruktūrą, atlikus patalpų, susijusių su paslaugų teikimu, remontą, pagerės paslaugų kokybė, nes tai skatins darbuotojų motyvaciją geriau atlikti savo pareigas, taip pat aplinka taps patrauklesnė pacientams.

 

5. Poreikio pagrindimas.

VšĮ Ukmergės ligoninė yra vienintelė rajone gydymo įstaiga, teikianti antrines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Didžioji dalis Ligoninės patalpų yra eksploatuojamos nuo 1967 metų, kitos nuo 1987 metų. Konsultacijų poliklinikos kardiologijos, elektrokardiografijos kabinetų ir Kardiologijos skyriaus patalpos nerenovuotos nuo 1992 metų. Kardioechoskopijų kabinetas iš dalies remontuotas 2003 metais. Ukmergės ligoninės patalpos neatitinka Higienos normų reikalavimų.

Širdies ir kraujagyslių ligoms diagnozuoti ir gydyti naudojama įranga 25 - 15 metų senumo, yra morališkai ir fiziškai pasenusi. Dalis įrangos įsigyta paramos būdu  arba pirkta padėvėta, dalis nuomojama. Ukmergės ligoninė neturi finansinių galimybių atnaujinti medicininės įrangos, renovuoti patalpų ir plėsti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą.

Įgyvendinus planuojamą projektą bus užtikrintos kokybiškos ir prieinamos ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos Ukmergės ligoninės pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Bus greičiau diagnozuojami sveikatos sutrikimai ir pradėtas adekvatus gydymas, pacientai greičiau pasveiks, bus ilgiau išsaugotas darbingas amžius, ilgės gyvenimo trukmė. Renovuotose Ligoninės patalpose bus užtikrintas higienos normos HN 47:1995 "Medicinos įstaigos" reikalavimų įgyvendinimas. Ukmergės ligoninė galės suteikti daugiau asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

ESF PROJEKTAS „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS KELIANT DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJĄ" 

 

2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasirašyta LGVS projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją" finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas parengtas pagal Europos socialinio fondo (ESF) priemonę VP 1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje. Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2009-08-14 iki 2011-08-13. Šis mokymų projektas skirtas plačiam spektrui sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų -nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki administracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Mokymų metu darbuotojai kels savo kvalifikaciją, gerins profesines žinias ir gebėjimus.

Projekto tikslas - ne vien tik apmokyti konkretų darbuotoją ar grupę darbuotojų. Iškelti pagrindiniai tikslai orientuoti į sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimą bei kokybiškesnių ir didesnės apimties paslaugų teikimą. Mokymu ir kvalifikacijos kėlimu bus siekiama užtikrinti geresnį darbuotojų prisitaikymą prie rinkos poreikių, palengvinti jų integraciją į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros paslaugų rinką, didinti motyvaciją darbui, sutelkti juos pokyčiams bei prisidėti prie įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo.

Šiame projekte dalyvauja, ES paramą ir tiesioginę naudą gaus 11 partnerių: - VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, - VšĮ Ignalinos ligoninė, - VšĮ Kauno apskrities ligoninė, - VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė, - VšĮ Marijampolės ligoninė, - VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, - VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, - VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, - Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, - VšĮ Ukmergės ligoninė, - VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

LGVS, kaip vadovaujantis partneris, administruos ir valdys projektą, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Projekto biudžetas - 9 591 150 Lt. 85 proc. šios sumos finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 15 proc. - partneriai prisideda savo lėšomis. Mokymuose dalyvaus ir savo kvalifikaciją kels 2 294 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie mokymus tobulinimuisi rinkosi net iš 4 736 įvairių kursų skaičiaus. Mokymai numatyti Vilniaus universitete, Kauno medicinos universitete. Be atskirų profesijų medikų kvalifikacijos tobulinimo, vyks vadybos, personalo, finansininkų, IT, kalbų ir kt mokymai.

Mokymų temos

 1. Sisteminė sveikatos įstaigos problemų analizė, strategijos kūrimas ir pokyčių planavimas
 2. Įįstaigos problemų analizė
 3. Sprendimų paieška ir atsirinkimas
 4. Veiksmų plano sudarymas ir pasirengimas pokyčių įgyvendinimui
 5. Sveikatos priežiūros įstaigos ir darbuotojų veiklos efektyvumo rodiklių sistema ir jos kūrimas
 6. Pokyčių planavimas ir įgyvendinimas
 7. Žinių suteikimas
 8. Naujų paslaugų sukūrimas ir įvedimas sveikatos priežiūros įstaigose
 9. Kokybės valdymo sistemų diegimas kritinėse pacientų aptarnavimo vietose
 10. Sveikatos priežiūros įstaigos finansinė politika, jos įgyvendinimo stebėjimas ir kontrolė
 11. Įstaigos turimi ištekliai ir jų panaudojimas papildomų pajamų gavimui
 12. Ryšių su visuomene ir privačiu verslu kūrimas
 13. Medikamentų ir gydymo medžiagų valdymas
 14. Efektyvios derybos su paslaugų teikėjais ir TLK
 15. Įstaigos įvaizdžio kūrimas ir valdymas
 16. Komunikacijos ir viešinimo sistemos įstaigoje sukūrimas ir valdymas
 17. Viešųjų pirkimų praktika, vykdymas ir problematika
 18. Įstaigos rinkodarinio plano parengimas
 19. Pavaldinių darbo organizavimas ir jų veiklos valdymas pagal įstaigos apribojimą
 20. Anglų kalba
 21. Kompiuterinio raštingumo mokymai

KMU mokymų temos

 1. Ergonomija slaugoje: saugūs paciento padėties keitimo būdai
 2. Paliatyvioji pagalba
 3. Pacientų neigiamų emocijų valdymas
 4. Pacientų vartojančių antikoaguliantus priežiūra ir slauga
 5. Psichosocialinė pagalba pacientui ir jo šeimai
 6. Slaugos kokybės užtikrinimas
 7. Slauga chirurgijoje
 8. Žaizdų priežiūra
 9. Sveikos gyvensenos ugdymo ypatumai skirtingose amžiaus tarpsniuose
 10. Slaugos proceso taikymas praktikoje
 11. Medicinos etika
 12. Socialinis darbas paliatyvioje medicinoje
 13. Bendravimas slaugoje
 14. Sveikatos priežiūros valdymas
 15. Transfuzinė medicina
 16. Naujagimių gaivinimas

Gydytojų mokymų temos VU

 1. Ginekologinė endokrinologija (akušeriams ginekologams)
 2. Tausojantis operacinis gydymas ginekologijoje (akušeriams ginekologams)
 3. Klinikinė anesteziologija (anesteziologams reanimatologams)
 4. Regioninė nejautra (anesteziologams reanimatologams)
 5. Vaikų ir naujagimių anestezija (anesteziologams reanimatologams)
 6. Anestezija ir intensyvi terapija sergantiesiems širdies ir kraujagyslių ligomis (anesteziologams reanimatologams)
 7. Būtinoji ir neatidėliotina pagalba otorinolaringologijoje (otorinolaringologams)
 8. Vaikų otorinolaringologija (otorinolaringologams)
 9. Vaikų ir suaugusiųjų ausų
 10. Suaugusių ir vaikų akies paviršiaus ir ragenos ligų diagnostika ir gydymas (oftalmologams)
 11. Klinikinės biochemijos tyrimai ir jų interpretacija (visų specialybių gydytojams, medicinos biologams
 12. Rinktiniai gastroenterologijos klausimai (šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, gastroenterologams)
 13. Minimaliai invazinė pilvo chirurgija (chirurgams, abdominalinės chirurgijos gydytojams)
 14. Kasos chirurginis gydymas (chirurgams, abdominalinės chirurgijos gydytojams, šeimos gydytojams, gastroenterologams)
 15. Išvaržų chirurgija (chirurgams, abdominalinės chirurgijos gydytojams)
 16. Laparoskopinė tulžies pūslės ir latakų chirurgija (chirurgams, abdominalinės chirurgijos gydytojams)
 17. Aktualūs nefrologijos klausimai (nefrologams, vidaus ligų gydytojams, šeimos gydytojams)
 18. Tinkamas antimikrobinių vaistų vartojimas (infekcinių ligų gydytojams, šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams ir kitiems asmens sveikatos specialistams, visuomenės sveikatos specialistams)
 19. Rinktiniai pulmonologijos klausimai (pulmonologams, vidaus ligų gydytojams, šeimos gydytojams)
 20. KT ir MRT pagrindai (radiologams, neurologams, neurochirurgams, šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, onkologams chemoterapeutams, onkologams radioterapeutams)
 21. Kaulų ir raumenų sistemos ligų KT ir MR diagnostika (radiologams, reumatologams, ortopedams traumatologams, šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, FMR gydytojams, onkologams chemoterapeutams, onkologams radioterapeutams)
 22. Plaučių ligų radiodiagnostika (radiologams, pulmonologams, vidaus ligų gydytojams, šeimos gydytojams, krūtinės chirurgams)
 23. Virškinimo sistemos KT ir MRT diagnostika (radiologams, gastroenterologams, dietologams, šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, abdominalinės chirurgijos gydytojams, onkologams chemoterapeutams, onkologams radioterapeutams)
 24. Judėjimo sutrikimo ligos: Parkinsono liga ir sindromai, neramių kojų sindromas, distonijos (neurologams, vaikų neurologams, psichiatrams, geriatrams, FMR gydytojams)
 25. Epilepsija ir jos diferencinė diagnostika. Elektroencefalografijos (EEG) pagrindai (neurologams, vaikų neurologams, klinikiniams fiziologams)
 26. Šizofrenija ir šizofreninio spektro sutrikimai (psichiatrams)
 27. 27Ankstyva raidos sutrikimų diagnostika (vaikų ligų gydytojams, vaikų neurologams)
 28. Fizioterapija kineziterapijoje (kineziterapeutams)
 29. Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindai (šeimos, sporto medicinos ir kitų specialybių gydytojams)
 30. Neurologinių ligonių reabilitacijos programos optimizavimas (FMR, sporto medicinos ir kitų specialybių gydytojams)
 31. Klinikinė slauga (šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, chirurgams, universitetinio išsilavinimo reabilitacijos ir slaugos specialistams, sveikatos priežiūros administratoriams)
 32. Paliatyvioji pagalba (šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, chirurgams, onkologams chemoterapeutams, onkologams radioterapeutams, universitetinio išsilavinimo reabilitacijos ir slaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros administratoriams)
 33. Čiurnos bei pėdos traumų diagnostika ir gydymas (ortopedams traumatologams, chirurgams)
 34. Kelio sąnario revizinis endoprotezavimas (ortopedams traumatologams)
 35. Įgytų širdies ydų echokardiografinė diagnostika (visų specialybių gydytojams)
 36. Rinktiniai kardiologijos klausimai (visų specialybių gydytojams)
 37. Kraujagyslių ligų diagnostika ir gydymo taktika pirminės priežiūros institucijoje (šeimos gydytojams, chirurgams, dermatovenerologams)
 38. Aktualūs vaikų pulmonologijos klausimai (vaikų pulmonologams, pulmonologams, vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams, alergologams ir klinikiniams imunologams)
 39. Aktualūs vaikų intensyviosios terapijos klausimai (vaikų intensyviosios terapijos gydytojams, anesteziologams reanimatologams, vaikų ligų gydytojams, vaikų hematologams)
 40. Ūminiai buitiniai vaikų apsinuodijimai (vaikų intensyvios terapijos gydytojams, anesteziologams reanimatologams, vaikų ligų gydytojams, klinikinės toksikologijos gydytojams)
 41. Aktualūs vaikų traumų gydymo klausimai (vaikų chirurgams, chirurgams, ortopedams traumatologams)
 42. Naujagimių echoskopiniai tyrimai (neonatologams, vaikų ligų gydytojams, vaikų intensyviosios terapijos gydytojams, šeimos gydytojams)
 43. Naujagimių intensyvioji terapija (neonatologams, vaikų ligų gydytojams, vaikų intensyviosios terapijos gydytojams, šeimos gydytojams)
 44. Svarbiausios naujagimių ligos (neonatologams, vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams)
 45. Aktualiausios vaikų infekcinės ligos (vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams, infekcinių ligų gydytojams)
 46. Vaikų hematologija ir onkologija (vaikų hematologams, vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams)
 47. Vaikų infekcinių ligų rinktiniai klausimai (vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams)
 48. Rinktiniai vidaus ligų klausimai (visų specialybių terapinio profilio gydytojams)
 49. Rinktiniai endokrinologijos klausimai (endokrinologams, visų specialybių terapinio profilio gydytojams)
 50. Krūtų ligų radiologinė diagnostika (radiologams, onkologams chemoterapeutams, onkologams radioterapeutams, chirurgams, šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams)
 51. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai (šeimos gydytojams, vidaus ligų ir kitiems gydytojams, dalyvaujantiems profilaktiniuose sveikatos tikrinimuose)
 52. Naujagimių įgimtų ir paveldėtų ligų požymiai ir diagnostika (genetikams, neonatologams, vaikų ligų gydytojams, neurologams, šeimos gydytojams)

Didžiausias turtas - kvalifikuoti darbuotojai

Projekto koordinatorė, Ukmergės ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Donata Rimienė. Ji sakė, kad 2009 metų rugpjūčio 14 d. buvo pasirašyta Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją" finansavimo ir administravimo sutartis, kuri ir pradėta vykdyti.

Projektas skirtas Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos nariams - sveikatos priežiūros įstaigoms, siekiančioms kryptingai vystytis bei teikti aukštos kokybės paslaugas.

Projekto biudžetas - 9591150 Lt. 85 proc. šios sumos finansuojama iš Europos Sąjungos (ES) 2007 - 2013 metų struktūrinių paramos fondų pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje", 15 proc. lėšų skiria projekto partneriai.

Mokymuose nutarė dalyvauti ir Ukmergės ligoninė.

D. Rimienė teigė, kad projekte nutarta dalyvauti, nes įstaigos didžiausias turtas yra darbuotojai, nuo kurių kvalifikacijos bei turimos kompetencijos priklauso sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir sėkminga įstaigos veikla. „Medicinos darbuotojai turi išmanyti ne tik gydymą ir slaugą, bet ir etiką, vadybą, psichologiją, komunikavimą, medicinos teisę, informacines technologijas, mokėti užsienio kalbas", - pasakojo koordinatorė.

2009 metais kvalifikaciją kėlė 27 Ukmergės ligoninės darbuotojai, 2010-aisiais - 427, 2011 metais - 323.

LGVS mokymų projekto prezentacija (PPT formatas)

LGVS mokymų projekto stebėtojo ataskaita (PPT formatas) 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBDAVIŲ IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVŲ SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS GEBĖJIMŲ UGDYMAS.

2012 m.kovo mėn. buvo pasirašyta projekto "Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas" sutartis. Projektas parengtas atsižvelgiant į 2007 - 2013 m. "Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" įgyvendinimo priemonę "Socialinio dialogo skatinimas. Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-002. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2012.03 01 ik 2013.08.31.


Projekto partneriai.
Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (LSADPS) projekte dalyvauja kaip lygiaverčiai partneriai, kadangi socialinis dialogas neįmanomas tik su vienu iš jų.
Projekte dalyvaujančios organizacijos (PDO):
1. VšĮ Jonavos ligoninė
2. VšĮ Karoliniškių poliklinika
3. VšĮ Radviliškio ligoninė
4. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
5. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
6. VšĮ Šilutės ligoninė
7. VšĮ Ukmergės ligoninė
8. VšĮ Ukmergės PSPC
9. VšĮ Vilkaviškio PSPC
10. VšĮ Vilniaus m. Universitetinė ligoninė
11. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.


Projekto esmė. Siekiama SPĮ suburti vieningai veikiančią ir bendro tikslo siekiančią darbuotojų ir darbdavių komandą. Lietuva tarp ES valstybių pasižymi vienu iš mažiausių pasirašytų kolektyvinių sutarčių skaičiumi. Ne išimtis yra ir sveikatos priežiūros sektorius. Egzistuojančios sveikatos sistemos problemos, tokios kaip nepakankama paslaugų kokybė ir prieinamumas, neefektyvus darbo procesų organizavimas yra susijusios su sveikatos sistemos žmogiškaisiais ištekliais ir jų kompetencija bei su nepakankamai efektyvia sveikatos priežiūros įstaigų vadyba, todėl  siekiama pasinaudoti kolektyvinėmis sutartimis, kaip priemone gerinti įstaigų veiklą bei darbuotojų darbo sąlygas.


Projekto tikslas. Ugdyti SPĮ darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimus skatinant kolektyvinius darbo santykius.


Projekto uždaviniai:
- šviesti darbdavių ir darbuotojų atstovus apie kolektyvinių darbo santykių principus;
- skatinti kolektyvinių sutarčių įstaigose bei teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymą bei komitetų steigimą.


Projekto veiklos. Mokymai (darbo teisė, darbas komandoje, kolektyvinės sutarties SPĮ ypatumai, darbų sauga, interesų suvokimas ir derybos, prieštaravimų ir konfliktų valdymas ir kt.), kolektyvinių sutarčių įstaigose parengimas ir pasirašymas, dvišalių komisijų įsteigimas, saugos ir sveikatos komitetų įsteigimas.

2013m. gegužės 24d. pasirašyta Ukmergės ligoninės kolektyvinė sutartis, o 2013m. birželio 18d. Ukmergės sveikatos priežiūros įstaigų socialinių partnerių susitarimu įsteigė Dvišalę komisiją.
Pasibaigus projektui tęsime pradėtą socialinio dialogo veiklą - šviesime darbuotojus apie kolektyvinius darbo santykius, esant poreikiui atnaujinsime kolektyvinės sutarties nuostatas, vykdysime saugos ir sveikatos komitetų veiklą, tęsime dvišalės komisijos darbą.